Autoriseret Psykolog
Susanne Bærentzen
• Eksistentiel psykoterapi • Psykodynamisk terapi • Kognitiv terapi • Kropsorienteret psykoterapi

OM MIG

Jeg er cand. psych. fra Københavns Universitet og Autoriseret psykolog af Socialministeriet.

Jeg er godkendt som specialist i psykoterapi og klinisk psykologi af Dansk Psykologforening.

Min erfaring har jeg opnået gennem arbejde i bl.a. Scleroseforeningen, Mødrehjælpen, Psykiatrisk afdeling på Hillerød Sygehus, Landsforeningen Bedre Psykiatri og Dannerhuset.

Gennem alle årene har jeg sideløbende haft privat praksis.

Jeg har også erfaring med supervision af parterapi, socialpsykologisk og socialpsykiatrisk behandling, samt rådgivning af patienter.

Jeg tilbyder samtaler i min privatklinik i Ordrup.

ERFARING

Jeg har mange års erfaring med psykologbehandling og rådgivning inden for nedenstående områder:

• Angst, depression, stress og stemningssvingninger
• Livskrise
• Eksistentielle problemer
• Sorg og tab
• Spiseforstyrrelse
• Personlighedsforstyrrelse
• Senfølger af seksuelle overgreb i barndommen

• Følger af vold, hustruvold eller voldtægt
• Psykologiske følger af fysisk sygdom
• Suicidaltanker
• Problemer med at være sammen med andre mennesker
• Ønsker om ændring af adfærdsmønstre
• Pårørende til sindslidende
• Problemer med parforhold og familierelationer

BEHANDLING

Behandlingen indledes med en afklarende samtale, hvor vi sammen undersøger problemernes omfang og aftaler, hvordan der skal arbejdes med det.

Behandlingen består herefter af en række samtaler, hvor vi undersøger problemerne nærmere og arbejder med de bagvedliggende årsager. Gennem denne proces vil du udvikle større selvforståelse og få flere perspektiver på dit liv. Dette vil øge din evne til selv at arbejde med videre med problemerne på en konstruktiv måde.

Forløbets varighed afhænger af hvad det drejer sig om. Det kan være alt fra få samtaler til en længerevarende behandling.
En konsultation varer 50 min.

HONORAR

Egenbetaling med lægehenvisning

1. konsultation kr. 417 og de flg. 11 konsultationer kr. 347,71​​.

​​Den Offentlige Sygesikring betaler ca. 2/3 af det fulde honorar.

​​​Hvert år pr. 1. april og 1. oktober sker der en mindre stigning i honoraret.


Uden lægehenvisning:

​Kr. 1.000 pr. konsultation​ ved individuel terapi af 50 min. varighed.

Hvis du har lægehenvisning, skal du medbringe sundhedskort/sygesikringsbevis til hver konsultation. Dermed registreres, at du har været til behandling​.

Unge mellem 18 og 20 år får indtil 2020 gratis behandling med lægehenvisning for angst og depression.

Afbud på tlf. 20 70 20 98 senest dagen før inden kl. 12.

Ved sent afbud eller udeblivelse betales honorar for aftalen, med mindre tiden kan bruges af en anden. For sygesikringsklienter gælder endvidere at fra 2. udeblivelse/sent afbud betales dobbelt takst.

TILSKUD

Du kan få tilskud til psykologhjælp fra Den Offentlige Sygesikring, hvis din læge henviser dig på baggrund af en af de 11 henvisningsårsager, som skal være sket inden for de seneste 6 måneder. Der kan i særlige tilfælde dispenseres op til 12 måneder. Disse regler gælder ikke for henvisningsårsag 9.

DE 11 HENVISNINGS-ÅRSAGER

 1. ​Røveri-, volds- og voldtægtsofre
 2. ​Trafik- og ulykkesofre
 3. ​Pårørende til alvorligt psykisk syge personer
 4. ​Personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom
 5. ​Pårørende til personer ramt af alvorligt invaliderende sygdom
 6. ​Pårørende ved dødsfald (herunder ufrivillig abort og fødsel af et dødt barn efter udgangen af 19. graviditetsuge)
 7. ​Personer, der har forsøgt selvmord
 8. ​Kvinder, der får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge. Psykologhjælp kan ydes forud for abortindgrebet, når anmodning om tilladelse til indgrebet er fremsendt til abortamtsrådet
 9. ​Personer, der inden de fyldte 18 år har været udsat for incest eller andre seksuelle overgreb
 10. ​Personer med let til moderat depression fra det fyldte 18. år
 11. ​Personer, der lider af let til moderat angst, herunder let til moderat OCD (tvangstanker og –handlinger) og er mellem 18-38 år.

Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har spørgsmål.
Send IKKE personfølsomme oplysninger i ukrypteret mail.
Du kan sende krypteret med en tjeneste som f.eks Protonmail, som du kan oprette gratis her.