• Eksistentiel psykoterapi

• Psykodynamisk terapi

• Kognitiv terapi

• Kropsorienteret psykoterapi

MIN BAGGRUND

Jeg er cand. psych. fra Københavns Universitet og Autoriseret psykolog af Socialministeriet.

Jeg er godkendt som specialist i psykoterapi og klinisk psykologi af Dansk Psykologforening.

Min erfaring har jeg opnået gennem arbejde i bl.a. Scleroseforeningen, Mødrehjælpen, Psykiatrisk afdeling på Hillerød Sygehus, Landsforeningen Bedre Psykiatri og Dannerhuset.

Gennem alle årene har jeg sideløbende haft privat praksis.

Jeg har også erfaring med supervision af parterapi, socialpsykologisk og socialpsykiatrisk behandling, samt rådgivning af patienter.

Jeg tilbyder samtaler i min privatklinik i Ordrup.

Jeg har mange års erfaring med psykologbehandling og rådgivning inden for nedenstående områder:
• Angst, depression, stress og stemningssvingninger
• Livskrise
• Eksistentielle problemer
• Sorg og tab
• Spiseforstyrrelse
• Personlighedsforstyrrelse
• Senfølger af seksuelle overgreb i barndommen
• Følger af vold, hustruvold eller voldtægt
• Psykologiske følger af fysisk sygdom
• Suicidaltanker
• Problemer med at være sammen med andre mennesker
• Ønsker om ændring af adfærdsmønstre
• Pårørende til sindslidende
• Problemer med parforhold og familierelationer
Artikel

Børn af sindslidende forældre

Af cand. Psych. Susanne Bærentzen. Privat praktiserende psykolog.
Artikel til Landsforeningen Pårørende til Sindslidende blad:
Nyt fra Pårørendeforeningen juli 2000