PRISER

Egenbetaling med lægehenvisning

1. konsultation kr. 420,17 og de flg. 11 konsultationer kr. 350,36​​.

​​Den Offentlige Sygesikring betaler ca. 2/3 af det fulde honorar.

​​​Hvert år pr. 1. april og 1. oktober sker der en mindre stigning i honoraret.


Uden lægehenvisning:

​Kr. 1.100 pr. konsultation​ ved individuel terapi af 50 min. varighed.

 Kr. 1.800 pr. konsultation ved parterapi ag 90 min. varighed

 

Hvis du har lægehenvisning, skal du medbringe sundhedskort/sygesikringsbevis til hver konsultation. Dermed registreres, at du har været til behandling​.

Unge mellem 18 og 20 år får gratis behandling med lægehenvisning for angst og depression. Aldersgrænsen hæves til 28 år pr. den 1. Juli 2021.

Afbud på tlf. 20 70 20 98 senest dagen før inden kl. 16.

Ved sent afbud eller udeblivelse betales honorar for aftalen, med mindre tiden kan bruges af en anden. For sygesikringsklienter gælder endvidere at fra 2. udeblivelse/sent afbud betales dobbelt takst.

TILSKUD

Du kan få tilskud til psykologhjælp fra Den Offentlige Sygesikring, hvis din læge henviser dig på baggrund af en af de 11 henvisningsårsager.

DE 11 HENVISNINGS-ÅRSAGER

Begivenheden eller reaktionen på begivenheden skal være sket inden for 6 måneder. I særligt tilfælde kan der dispenseres op til 12 måneder.​

1. Røveri-, volds- og voldtægtsofre.

2. Trafik- og ulykkesofre.

3. Pårørende til alvorligt psykisk syge personer.

4. Personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom

5. ​Pårørende til personer ramt af alvorligt invaliderende sygdom

6. Pårørende ved dødsfald (herunder ufrivillig abort og fødsel af et dødt barn efter udgangen af 19. graviditetsuge)

7. Personer, der har forsøgt selvmord

8. Kvinder, der får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge. Psykologhjælp kan ydes forud for abortindgrebet, når anmodning om tilladelse til indgrebet er fremsendt til abortamtsrådet

Ingen begrænsning:

9. Personer, der inden de fyldte 18 år har været udsat for incest eller andre seksuelle overgreb

Ingen krav om begivenhed. Her handler det om en følelsesmæssig tilstand/lidelse:

10. Personer med let til moderat depression fra det fyldte 18. år.

11. Personer, der lider af let til moderat angst, herunder let til moderat OCD (tvangstanker og –handlinger) og er mellem 18-38 år.