PRISER

Egenbetaling med lægehenvisning

1. konsultation kr. 462,42 og de flg. 11 konsultationer kr. 385,59​​.

​​Den Offentlige Sygesikring betaler ca. 2/3 af det fulde honorar.

​​​Hvert år pr. 1. april og 1. oktober sker der en mindre stigning i honoraret.


Uden lægehenvisning

​Kr. 1.100 pr. konsultation​ ved individuel terapi af 50 min. varighed.

Kr. 1.800 pr. konsultation ved parterapi ag 90 min. varighed

Betaling

Betaling foregår ved bankoverførsel til 4201 430092975  eller kontakt efter hver samtale.

 

Hvis du har lægehenvisning, skal du medbringe sundhedskort/sygesikringsbevis til hver konsultation. Dermed registreres, at du har været til behandling​.

Unge mellem 18 og 24 år får gratis behandling med lægehenvisning for angst og depression. 

Afbud på tlf. 20 70 20 98 eller frusus@protonmail.com senest dagen før inden kl. 16.

Ved sent afbud eller udeblivelse betales honorar for aftalen, med mindre tiden kan bruges af en anden. For sygesikringsklienter gælder endvidere at fra 2. udeblivelse/sent afbud betales dobbelt takst.

TILSKUD

Du kan få tilskud til psykologhjælp fra Den Offentlige Sygesikring, hvis din læge henviser dig på baggrund af en af de 11 henvisningsårsager.

DE 11 HENVISNINGS-ÅRSAGER

Begivenheden eller reaktionen på begivenheden skal være sket inden for 6 måneder. I særligt tilfælde kan der dispenseres op til 12 måneder.​

1. Røveri-, volds- og voldtægtsofre.

2. Trafik- og ulykkesofre.

3. Pårørende til alvorligt psykisk syge personer.

4. Personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom

5. ​Pårørende til personer ramt af alvorligt invaliderende sygdom

6. Pårørende ved dødsfald (herunder ufrivillig abort og fødsel af et dødt barn efter udgangen af 19. graviditetsuge)

7. Personer, der har forsøgt selvmord

8. Kvinder, der får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge. Psykologhjælp kan ydes forud for abortindgrebet, når anmodning om tilladelse til indgrebet er fremsendt til abortamtsrådet

Ingen begrænsning:

9. Personer, der inden de fyldte 18 år har været udsat for incest eller andre seksuelle overgreb

Ingen krav om begivenhed. Her handler det om en følelsesmæssig tilstand/lidelse:

10. Personer med let til moderat depression fra det fyldte 18. år.

11. Personer, der lider af let til moderat angst, herunder let til moderat OCD (tvangstanker og –handlinger) og er mellem 18-38 år.

Information ved opstart af psykologbehandling

Psykologer har generelt tavshedspligt1 og derfor vil personoplysninger ikke blive videregivet uden dit samtykke. Ved videregivelse af personoplysninger vil du blive informeret om, hvad der videregives.

Hvis du har en henvisning over Den Offentlig Sygesikring, vil der blive sendt et startbrev ved opstart af behandlingen og et kort afslutningsbrev/epikrise ved behandlingens afslutning. Du har ret til at frasige dig, at din læge informeres, men jeg anbefaler typisk kontakt, da dette er med til at sikre behandlingssammenhæng.

Jeg tager etik meget alvorligt og arbejder under Etiske retningslinjer for nordiske psykologer.

Hvis du har brug for at ændre eller aflyse en samtale, skal det ske senest kl 16:00 dagen før planlagt konsultation. Ved for sent afbud eller manglende fremmøde betales den fulde egenbetaling. Dette gælder også for privatbetalende klienter.

Vedrørende behandling af personoplysninger (GDPR) vil relevante personoplysninger i forhold til problemstilling og behandling blive opbevaret. Alt håndteres og opbevares sikkert. Personoplysninger/journal slettes 5 år efter behandlingsafslutning ved årsskiftet. Mailkorrespondance slettes efter 3 måneder. Du har ret til at få indsigt i, hvilke oplysninger jeg har om dig. Du har også ret til at se din journal. Aktindsigt.

Jeg vil bede dig om at informere mig, hvis du skifter navn og adresse. Det er også vigtigt, at du giver besked, hvis du undervejs i et behandlingsforløb bliver medlem af sygeforsikringen Danmark, da det giver mulighed for tilskud til behandlingen.

Afslutningsvis vil jeg oplyse om klienter og pårørendes mulighed for at indberette utilsigtede hændelser, såfremt noget sådan sker i klinikken. Indberetning sker via Styrelsen for patientsikkerhed og du kan læse mere om utilsigtede hændelser og proceduren på www.dpsd.dk.

Hvis der skulle være forhold du vil klage over, kan det ligeledes ske til Styrelsen for patientsikkerhed tlf.: 72286600, mail.: stps@stps.dk og til Psykolognævnet under ankestyrelsen www.ast.dk

Du er selvfølgelig velkommen til at spørge, hvis du har spørgsmål til ovenstående.

Venlig hilsen

Susanne Bærentzen