Information ved opstart af psykologbehandling

Psykologer har generelt tavshedspligt1 og derfor vil personoplysninger ikke blive videregivet uden dit samtykke. Ved videregivelse af personoplysninger vil du blive informeret om, hvad der videregives.

Hvis du har en henvisning over Den Offentlig Sygesikring, vil der blive sendt et startbrev ved opstart af behandlingen og et kort afslutningsbrev/epikrise ved behandlingens afslutning. Du har ret til at frasige dig, at din læge informeres, men jeg anbefaler typisk kontakt, da dette er med til at sikre behandlingssammenhæng.

Jeg tager etik meget alvorligt og arbejder under Etiske retningslinjer for nordiske psykologer.

Hvis du har brug for at ændre eller aflyse en samtale, skal det ske senest kl 16:00 dagen før planlagt konsultation. Ved for sent afbud eller manglende fremmøde betales den fulde egenbetaling. Dette gælder også for privatbetalende klienter.

Vedrørende behandling af personoplysninger (GDPR) vil relevante personoplysninger i forhold til problemstilling og behandling blive opbevaret. Alt håndteres og opbevares sikkert. Personoplysninger/journal slettes 5 år efter behandlingsafslutning ved årsskiftet. Mailkorrespondance slettes efter 3 måneder. Du har ret til at få indsigt i, hvilke oplysninger jeg har om dig. Du har også ret til at se din journal. Aktindsigt.

Jeg vil bede dig om at informere mig, hvis du skifter navn og adresse. Det er også vigtigt, at du giver besked, hvis du undervejs i et behandlingsforløb bliver medlem af sygeforsikringen Danmark, da det giver mulighed for tilskud til behandlingen.

Afslutningsvis vil jeg oplyse om klienter og pårørendes mulighed for at indberette utilsigtede hændelser, såfremt noget sådan sker i klinikken. Indberetning sker via Styrelsen for patientsikkerhed og du kan læse mere om utilsigtede hændelser og proceduren på www.dpsd.dk.

Hvis der skulle være forhold du vil klage over, kan det ligeledes ske til Styrelsen for patientsikkerhed tlf.: 72286600, mail.: stps@stps.dk og til Psykolognævnet under ankestyrelsen www.ast.dk

Du er selvfølgelig velkommen til at spørge, hvis du har spørgsmål til ovenstående.

Venlig hilsen

Susanne Bærentzen

1Der er få undtagelser vedr. tavshedspligt bl.a. hvis du er til fare for dig selv eller andre, og hvis jeg bliver bekendt med alvorligt omsorgssvigt af børn og unge under 18 år.